Erori validare xml SAF-T cu explicatii DUK

F: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (116)
eroare structura: grupul ‘%Account_choice1’ ar fi trebuit sa apara de minimum 1 ori, dar apare efectiv de 0 ori

Lipseste soldul initial sau/si final al contului de pe pozitia 116 din xml.

E: MasterFiles (1) sectiune Suppliers (1) sectiune Supplier (9) sectiune CompanyStructure (1) sectiune RegistrationNumber (1)
eroare regula: RegistrationNumber: Pentru RegistrationNumber 00CZ05249708 formatul este invalid

Codul 00 este aferent PJ Romane, pentru entitatile din UE ar trebui folosit codul 01 daca sunt platitori de TVA sau 05 daca nu sunt platitori.

E: MasterFiles (1) sectiune Products (1) sectiune Product (855) sectiune ProductCommodityCode (1)
eroare atribut: : valoarea ‘95002100’ nu se afla in lista

Codul 95002100 asociat produsului de pe pozitia 855 din xml nu se afla in nomenclatorul de coduri vamale NC8. Trebuie asociat un cod corect din nomenclator.

E: MasterFiles (1) sectiune Suppliers (1) sectiune Supplier (11) sectiune CompanyStructure (1) sectiune RegistrationNumber (1)
eroare regula: RegistrationNumber: Pentru RegistrationNumber 030000000000001 formatul este invalid

Codul 03 este rezervat exclusiv PF si este obligatoriu ca dupa acesta sa urmeze un cod valid CNP de 13 caractere.

E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (2) sectiune Transaction (66) sectiune TransactionLine (2) sectiune SupplierID (1)
eroare regula: SupplierID: Pentru SupplierID 00UK226088233 formatul este invalid

In capitolul General Ledger Entries (Registrul Jurnal) pentru al doilea tip de jurnal si nota contabila 66 linia 2 codul de furnizor este invalid. Pentru partenerii platitori de tva din afara UE se foloseste codul 02 urmat de codul de tara. In cazul de mai sus pe langa codul 00 care este rezervat PJ romane, este folosit codul UK care nu se afla in nomenclatorul acceptat de SAFT. Codul corect pentru Marea Britanie este GB. Iar daca partenerul nu este platitor TVA se va folosi codul 06GB226088233

F: SourceDocuments (1) sectiune PurchaseInvoices (1) sectiune Invoice (587) sectiune InvoiceLine (1) sectiune InvoiceLineAmount (1)
eroare structura: elementul ‘Description’ ar fi trebuit sa apara de minimum 1 ori, dar apare efectiv de 0 ori

In sectiunea Source Documents unde se declara facturile de achizitii (Purchase Invoices) pentru factura de pe pozitia 587 din xml lipseste descrierea notei contabile pentru linia 1.

E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (36) sectiune TransactionLine (3) sectiune SupplierID (1)
eroare regula: SupplierID: Pentru SupplierID 0528800121352298 formatul este invalid

In capitolul General Ledger Entries, pe linia 3 a notei contabile de pe pozitia 36 din primul tip de jurnal a fost utilizat un cod de furnizor invalid. Motivul este lipsa codului de tara dupa prefixul 05. Pentru partenerii neplatitori de TVA din UE se foloseste prefixul 05 iar pentru cei platitori prefixul 01

E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (18) sectiune Transaction (681) sectiune TransactionLine (1) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxAmount (1) sectiune Amount (1)
eroare atribut: : numar real eronat: ‘74236,5’

Motivul erorii de mai sus este faptul ca s-a utilizat virgula in loc de punct pentru numarul cu zecimale. Se va cauta nota contabila de pe pozitia 681 din al 18-lea tip de jurnal inclus in declaratie – linia 1.

F: SourceDocuments (1) sectiune SalesInvoices (1) sectiune Invoice (2) sectiune InvoiceLine (1) sectiune Quantity (1)
eroare structura: elementul ‘AccountID’ ar fi trebuit sa apara de minimum 1 ori, dar apare efectiv de 0 ori

Pentru prima factura de vanzari declarata in capitolul Source Documents sectiunea facturi vanzari (Sales Invoices) linia 1 nu a fost completat contul analitic aferent partenerului.

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top