Nomenclator coduri taxa SAF-T

citire xml efactura anaf

Cod Taxe Denumire Procent
150010 Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice 5.00%
150020 Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice 5.26%
150030 Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice 0.00%
300101 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
300102 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
300103 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
300201 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
300202 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
300203 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
300401 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 19% 19%
300402 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 9% 9%
300403 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 5% 5%
300501 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19% 19%
300502 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 9% 9%
300503 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 5% 5%
300601 TVA - Import de bunuri 19% (TVA supusa masurilor de simplificare) 19% (TVA supusa masurilor de simplificare)
300602 TVA - Import de bunuri 9% (TVA supusa masurilor de simplificare) 9% (TVA supusa masurilor de simplificare)
300603 TVA - Import de bunuri 5% (TVA supusa masurilor de simplificare) 5% (TVA supusa masurilor de simplificare)
300701 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
300702 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
300703 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
300801 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
300802 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
300803 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
300901 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 19 % 19%
300902 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 9 % 9%
300903 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 5 % 5%
300904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
300905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
301101 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare
301102 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare
301103 TVA - Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare
301201 TVA - Import de bunuri cota 19% 19%
301202 TVA - Import de bunuri cota 9% 9%
301203 TVA - Import de bunuri cota 5% 5%
301301 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 19% 19%
301302 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 9% 9%
301303 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 5% 5%
301304 TVA - Achizitii de bunuri/servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari cota aplicabila/ applicable quota
306301 TVA - Achizitii intra-comunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile cota aplicabila/ applicable quota
306302 TVA - Achizitii intra-comunitare de mijloacele de transport noi cota aplicabila numai pt mijloace de transport noi/ applicable quota only for new vehicles
306303 TVA - Achizitii intra-comunitare de produsele accizabile cota aplicabila pentru produse accizabile/ applicable quota for excisable products
306304 TVA - Operatiuni prevazute la art.307 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
306306 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 307 alin.(2) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
307301 TVA - Ajustari conform pro-rata cota aplicabila/ applicable quota
307302 TVA - Ajustari de taxa cota aplicabila/ applicable quota
307303 TVA - Facturi primite dupa inspectia fiscala cota aplicabila/ applicable quota
308301 TVA - Achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori cota aplicabila/ applicable quota
308302 TVA - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile altele decat AIC servicii scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
308303 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
308304 TVA - TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate cota aplicabila/ applicable quota
309101 TVA - Regularizari taxa dedusa 19% 19%
309102 TVA - Regularizari taxa dedusa 9% 9%
309103 TVA - Regularizari taxa dedusa 5% 5%
309104 TVA - Regularizari taxa dedusa 20% 20%
309105 TVA - Regularizari taxa dedusa 24% 24%
310301 TVA - Livrari intracomunitare de bunuri, scutite
310302 TVA - Regularizari livrari intracomunitare scutite
310303 TVA - Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.b) si c) din Codul Fiscal
310304 TVA - Livrare de bunuri pentru care locul livrarii este in afara Romaniei (in UE sau non-UE)
310305 TVA - Prestare de servicii pentru care locul prestarii este in afara UE
310306 TVA - Prestari de servicii intracomunitare care beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata
310307 TVA - Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata (servicii cf reg B2B)
310308 TVA - Regularizari privind prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata (servicii cf reg B2B)
310309 TVA - Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 19%
310310 TVA - Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 9%
310311 TVA - Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 5%
310312 TVA - Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa)
310313 TVA - Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere cf Art. 294 alin (1) lit a) si b) din Codul Fiscal (Exporturi)
310314 TVA - Livrari de bunuri si /sau prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat Exporturile
310315 TVA - Regularizari taxa colectata 24%
310316 TVA - Regularizari taxa colectata 20%
310317 TVA - Regularizari taxa colectata 19%
310318 TVA - Regularizari taxa colectata 9%
310319 TVA - Regularizari taxa colectata 5%
310320 TVA - Prestari de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in alte State ale UE in limita plafonului de 10,000 Euro, respectiv: serviciile de telecomunicatii, serviciile de radiodifuziune si televiziune,serviciile furnizate pe cale electronica.
310321 TVA - Regularizari privind prestarile de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in alte State ale Uniunii Europene in limita plafonului de 10,000 Euro, respectiv: serviciile de telecomunicatii, serviciile de radiodifuziune si televiziune,serviciile furnizate pe cale electronica.
310322 TVA - Facturi emise dupa inspectia fiscala
310323 TVA - Facturi emise, conform art. 11 alin (6) si (8) din Codul Fiscal, dupa inregistrara in scopuri de TVA pentru operatiuni efectuate in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat
310324 TVA - Operatiuni care nu intra in sfera de aplicare a TVA
310325 TVA - Livrari de bunuri/ prestari de servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari
310326 TVA - Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere
310327 TVA - Livrari de bunuri si prestari servicii pentru care este evidentiata suma taxei colectate (*)
320101 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
320102 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
320103 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
320201 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
320202 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
320203 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
320401 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 19% 19%
320402 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 9% 9%
320403 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 5% 5%
320501 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19% 19%
320502 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 9% 9%
320503 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 5% 5%
320601 TVA - Import de bunuri 19% (TVA supusa masurilor de simplificare) 19% (TVA supusa masurilor de simplificare)
320602 TVA - Import de bunuri 9% (TVA supusa masurilor de simplificare) 9% (TVA supusa masurilor de simplificare)
320603 TVA - Import de bunuri 5% (TVA supusa masurilor de simplificare) 5% (TVA supusa masurilor de simplificare)
320701 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
320702 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
320703 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
320801 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
320802 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
320803 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
320901 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 19 % 19%
320902 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 9 % 9%
320903 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 5 % 5%
320904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
320905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
321101 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 19%
321102 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 9%
321103 TVA - Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 5%
321201 TVA - Import de bunuri cota 19% 19%
321202 TVA - Import de bunuri cota 9% 9%
321203 TVA - Import de bunuri cota 5% 5%
321301 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 19% 19%
321302 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 9% 9%
321303 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 5% 5%
321304 TVA - Achizitii de bunuri/servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari cota aplicabila/ applicable quota
326301 TVA - Achizitii intra-comunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile cota aplicabila/ applicable quota
326302 TVA - Achizitii intra-comunitare de mijloacele de transport noi cota aplicabila numai pt mijloace de transport noi/ applicable quota only for new vehicles
326303 TVA - Achizitii intra-comunitare de produsele accizabile cota aplicabila pentru produse accizabile/ applicable quota for excisable products
326304 TVA - Operatiuni prevazute la art.327 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
326306 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 327 alin.(2) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
327301 TVA - Ajustari conform pro-rata cota aplicabila/ applicable quota
327302 TVA - Ajustari de taxa cota aplicabila/ applicable quota
327303 TVA - Facturi primite dupa inspectia fiscala cota aplicabila/ applicable quota
328301 TVA - Achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori (cota de TVA aplicabila) cota aplicabila/ applicable quota
328302 TVA - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile altele decat AIC servicii scutite de taxa 0%
328303 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa 0%
328304 TVA - TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate (pentru suma globala) cota aplicabila/ applicable quota
329101 TVA - Regularizari taxa dedusa 19% 19%
329102 TVA - Regularizari taxa dedusa 9% 9%
329103 TVA - Regularizari taxa dedusa 5% 5%
329104 TVA - Regularizari taxa dedusa 20% 20%
329105 TVA - Regularizari taxa dedusa 24% 24%
330101 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
330102 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
330103 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
330201 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
330202 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
330203 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
330401 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 19% 19%
330402 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 9% 9%
330403 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 5% 5%
330501 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19% 19%
330502 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 9% 9%
330503 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 5% 5%
330601 TVA - Import de bunuri 19% (TVA supusa masurilor de simplificare) 19% (TVA supusa masurilor de simplificare)
330602 TVA - Import de bunuri 9% (TVA supusa masurilor de simplificare) 9% (TVA supusa masurilor de simplificare)
330603 TVA - Import de bunuri 5% (TVA supusa masurilor de simplificare) 5% (TVA supusa masurilor de simplificare)
330701 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
330702 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
330703 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
330801 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
330802 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
330803 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
330901 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 19 % 19%
330902 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 9 % 9%
330903 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 5 % 5%
330904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
330905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
331101 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 19%
331102 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 9%
331103 TVA - Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 5%
331201 TVA - Import de bunuri cota 19% 19%
331202 TVA - Import de bunuri cota 9% 9%
331203 TVA - Import de bunuri cota 5% 5%
331301 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 19% 19%
331302 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 9% 9%
331303 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 5% 5%
331304 TVA - Achizitii de bunuri/servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari cota aplicabila/ applicable quota
336301 TVA - Achizitii intra-comunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile cota aplicabila/ applicable quota
336302 TVA - Achizitii intra-comunitare de mijloacele de transport noi cota aplicabila numai pt mijloace de transport noi/ applicable quota only for new vehicles
336303 TVA - Achizitii intra-comunitare de produsele accizabile cota aplicabila pentru produse accizabile/ applicable quota for excisable products
336304 TVA - Operatiuni prevazute la art.307 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
336306 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 307 alin.(2) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
337301 TVA - Ajustari conform pro-rata cota aplicabila/ applicable quota
337302 TVA - Ajustari de taxa cota aplicabila/ applicable quota
337303 TVA - Facturi primite dupa inspectia fiscala cota aplicabila/ applicable quota
338301 TVA - Achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori cota aplicabila/ applicable quota
338302 TVA - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile altele decat AIC servicii scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
338303 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
338304 TVA - TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate cota aplicabila/ applicable quota
339101 TVA - Regularizari taxa dedusa 19% 19%
339102 TVA - Regularizari taxa dedusa 9% 9%
339103 TVA - Regularizari taxa dedusa 5% 5%
339104 TVA - Regularizari taxa dedusa 20% 20%
339105 TVA - Regularizari taxa dedusa 24% 24%
340201 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
340202 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
340203 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
340301 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
340302 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
340303 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
340401 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 19% 19%
340402 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 9% 9%
340403 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 5% 5%
340501 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19% 19%
340502 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 9% 9%
340503 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 5% 5%
340601 TVA - Import de bunuri 19% (TVA supusa masurilor de simplificare) 19% (TVA supusa masurilor de simplificare)
340602 TVA - Import de bunuri 9% (TVA supusa masurilor de simplificare) 9% (TVA supusa masurilor de simplificare)
340603 TVA - Import de bunuri 5% (TVA supusa masurilor de simplificare) 5% (TVA supusa masurilor de simplificare)
340701 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
340702 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
340703 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
340801 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
340802 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
340803 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
340901 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 19 % 19%
340902 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 9 % 9%
340903 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 5 % 5%
340904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
340905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
341101 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 19%
341102 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 9%
341103 TVA - Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 5%
341201 TVA - Import de bunuri cota 19% 19%
341202 TVA - Import de bunuri cota 9% 9%
341203 TVA - Import de bunuri cota 5% 5%
341301 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 19% 19%
341302 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 9% 9%
341303 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 5% 5%
341304 TVA - Achizitii de bunuri/servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari cota aplicabila/ applicable quota
346301 TVA - Achizitii intra-comunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile cota aplicabila/ applicable quota
346302 TVA - Achizitii intra-comunitare de mijloacele de transport noi cota aplicabila numai pt mijloace de transport noi/ applicable quota only for new vehicles
346303 TVA - Achizitii intra-comunitare de produsele accizabile cota aplicabila pentru produse accizabile/ applicable quota for excisable products
346304 TVA - Operatiuni prevazute la art.307 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
346306 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 307 alin.(2) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
347301 TVA - Ajustari conform pro-rata cota aplicabila/ applicable quota
347302 TVA - Ajustari de taxa cota aplicabila/ applicable quota
347303 TVA - Facturi primite dupa inspectia fiscala cota aplicabila/ applicable quota
348301 TVA - Achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori cota aplicabila/ applicable quota
348302 TVA - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile altele decat AIC servicii scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
348303 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
348304 TVA - TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate cota aplicabila/ applicable quota
349101 TVA - Regularizari taxa dedusa 19% 19%
349102 TVA - Regularizari taxa dedusa 9% 9%
349103 TVA - Regularizari taxa dedusa 5% 5%
349104 TVA - Regularizari taxa dedusa 20% 20%
349105 TVA - Regularizari taxa dedusa 24% 24%
350101 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
350102 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
350103 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
350201 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
350202 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
350203 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
350401 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 19% 19%
350402 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 9% 9%
350403 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 5% 5%
350501 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19% 19%
350502 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 9% 9%
350503 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 5% 5%
350601 TVA - Import de bunuri 19% (TVA supusa masurilor de simplificare) 19% (TVA supusa masurilor de simplificare)
350602 TVA - Import de bunuri 9% (TVA supusa masurilor de simplificare) 9% (TVA supusa masurilor de simplificare)
350603 TVA - Import de bunuri 5% (TVA supusa masurilor de simplificare) 5% (TVA supusa masurilor de simplificare)
350701 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
350702 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
350703 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
350801 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
350802 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
350803 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
350901 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 19 % 19%
350902 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 9 % 9%
350903 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 5 % 5%
350904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
350905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
351101 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 19%
351102 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 9%
351103 TVA - Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 5%
351201 TVA - Import de bunuri cota 19% 19%
351202 TVA - Import de bunuri cota 9% 9%
351203 TVA - Import de bunuri cota 5% 5%
351301 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 19% 19%
351302 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 9% 9%
351303 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 5% 5%
351304 TVA - Achizitii de bunuri/servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari cota aplicabila/ applicable quota
356301 TVA - Achizitii intra-comunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile cota aplicabila/ applicable quota
356302 TVA - Achizitii intra-comunitare de mijloacele de transport noi cota aplicabila numai pt mijloace de transport noi/ applicable quota only for new vehicles
356303 TVA - Achizitii intra-comunitare de produsele accizabile cota aplicabila pentru produse accizabile/ applicable quota for excisable products
356304 TVA - Operatiuni prevazute la art.307 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
356306 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 307 alin.(2) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
357301 TVA - Ajustari conform pro-rata cota aplicabila/ applicable quota
357302 TVA - Ajustari de taxa cota aplicabila/ applicable quota
357303 TVA - Facturi primite dupa inspectia fiscala cota aplicabila/ applicable quota
358301 TVA - Achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori cota aplicabila/ applicable quota
358302 TVA - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile altele decat AIC servicii scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
358303 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
358304 TVA - TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate cota aplicabila/ applicable quota
359101 TVA - Regularizari taxa dedusa 19% 19%
359102 TVA - Regularizari taxa dedusa 9% 9%
359103 TVA - Regularizari taxa dedusa 5% 5%
359104 TVA - Regularizari taxa dedusa 20% 20%
359105 TVA - Regularizari taxa dedusa 24% 24%
360101 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
360102 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
360103 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
360201 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
360202 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
360203 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
360401 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 19% 19%
360402 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 9% 9%
360403 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 5% 5%
360501 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19% 19%
360502 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 9% 9%
360503 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 5% 5%
360601 TVA - Import de bunuri 19% (TVA supusa masurilor de simplificare) 19% (TVA supusa masurilor de simplificare)
360602 TVA - Import de bunuri 9% (TVA supusa masurilor de simplificare) 9% (TVA supusa masurilor de simplificare)
360603 TVA - Import de bunuri 5% (TVA supusa masurilor de simplificare) 5% (TVA supusa masurilor de simplificare)
360701 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
360702 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
360703 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
360801 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
360802 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
360803 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
360901 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 19 % 19%
360902 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 9 % 9%
360903 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 5 % 5%
360904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
360905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
361101 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 19%
361102 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 9%
361103 TVA - Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 5%
361201 TVA - Import de bunuri cota 19% 19%
361202 TVA - Import de bunuri cota 9% 9%
361203 TVA - Import de bunuri cota 5% 5%
361301 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 19% 19%
361302 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 9% 9%
361303 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 5% 5%
361304 TVA - Achizitii de bunuri/servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari cota aplicabila/ applicable quota
366301 TVA - Achizitii intra-comunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile cota aplicabila/ applicable quota
366302 TVA - Achizitii intra-comunitare de mijloacele de transport noi cota aplicabila numai pt mijloace de transport noi/ applicable quota only for new vehicles
366303 TVA - Achizitii intra-comunitare de produsele accizabile cota aplicabila pentru produse accizabile/ applicable quota for excisable products
366304 TVA - Operatiuni prevazute la art.307 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
366306 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 307 alin.(2) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
367301 TVA - Ajustari conform pro-rata cota aplicabila/ applicable quota
367302 TVA - Ajustari de taxa cota aplicabila/ applicable quota
367303 TVA - Facturi primite dupa inspectia fiscala cota aplicabila/ applicable quota
368301 TVA - Achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori cota aplicabila/ applicable quota
368302 TVA - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile altele decat AIC servicii scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
368303 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
368304 TVA - TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate cota aplicabila/ applicable quota
369101 TVA - Regularizari taxa dedusa 19% 19%
369102 TVA - Regularizari taxa dedusa 9% 9%
369103 TVA - Regularizari taxa dedusa 5% 5%
369104 TVA - Regularizari taxa dedusa 20% 20%
369105 TVA - Regularizari taxa dedusa 24% 24%
370101 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
370102 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
370103 TVA - Achizitii intracomunitare de bunuri de la un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
370201 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 19% 19%
370202 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 9% 9%
370203 TVA - Achizitii intracomunitara de bunuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara 5% 5%
370401 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 19% 19%
370402 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 9% 9%
370403 TVA - Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri 5% 5%
370501 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19% 19%
370502 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare ) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 9% 9%
370503 TVA - Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 5% 5%
370601 TVA - Import de bunuri 19% (TVA supusa masurilor de simplificare) 19% (TVA supusa masurilor de simplificare)
370602 TVA - Import de bunuri 9% (TVA supusa masurilor de simplificare) 9% (TVA supusa masurilor de simplificare)
370603 TVA - Import de bunuri 5% (TVA supusa masurilor de simplificare) 5% (TVA supusa masurilor de simplificare)
370701 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
370702 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
370703 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
370801 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 19% 19%
370802 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 9% 9%
370803 TVA - Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare (AIC de servicii cf reg B2B) 5% 5%
370901 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 19 % 19%
370902 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 9 % 9%
370903 TVA - Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 5 % 5%
370904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
370905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
371101 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 19%
371102 TVA - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 9%
371103 TVA - Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5% altele decat importurile si cele supuse masurilor de simplificare 5%
371201 TVA - Import de bunuri cota 19% 19%
371202 TVA - Import de bunuri cota 9% 9%
371203 TVA - Import de bunuri cota 5% 5%
371301 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 19% 19%
371302 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 9% 9%
371303 TVA - Achizitii de la furnizori care aplica TVA la incasare 5% 5%
371304 TVA - Achizitii de bunuri/servicii care nu sunt raportabile in decontul de TVA din Romania si care se raporteaza in decontul de TVA din alte tari cota aplicabila/ applicable quota
376301 TVA - Achizitii intra-comunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile cota aplicabila/ applicable quota
376302 TVA - Achizitii intra-comunitare de mijloacele de transport noi cota aplicabila numai pt mijloace de transport noi/ applicable quota only for new vehicles
376303 TVA - Achizitii intra-comunitare de produsele accizabile cota aplicabila pentru produse accizabile/ applicable quota for excisable products
376304 TVA - Operatiuni prevazute la art.307 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
376306 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 307 alin.(2) din Codul fiscal cota aplicabila/ applicable quota
377301 TVA - Ajustari conform pro-rata cota aplicabila/ applicable quota
377302 TVA - Ajustari de taxa cota aplicabila/ applicable quota
377303 TVA - Facturi primite dupa inspectia fiscala cota aplicabila/ applicable quota
378301 TVA - Achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori cota aplicabila/ applicable quota
378302 TVA - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile altele decat AIC servicii scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
378303 TVA - Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa cota aplicabila/ applicable quota
378304 TVA - TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate cota aplicabila/ applicable quota
379101 TVA - Regularizari taxa dedusa 19% 19%
379102 TVA - Regularizari taxa dedusa 9% 9%
379103 TVA - Regularizari taxa dedusa 5% 5%
379104 TVA - Regularizari taxa dedusa 20% 20%
379105 TVA - Regularizari taxa dedusa 24% 24%
390904 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 20 % 20
390905 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare taxabile cu cota de 24 % 24
604010 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice 5.00%
605010 Impozit pe veniturile din dobanzi 10.00%
606010 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice 10.00%
606020 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice 11.11%
607010 Impozit pe veniturile din pensii 10.00%
607020 Impozit pe veniturile din pensii 11.11%
608010 Impozit pe veniturile din premii 10.00%
621010 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 1.00%
621020 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 16.00%
621030 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 25.00%
631010 Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente 5.00%
631011 Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente 5.26% 5.26%
631020 Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
631030 Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
631040 Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente 3.00%
632010 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 16.00%
632020 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 19.05%
632030 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
632040 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
632050 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
632060 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 1.00%
632070 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 3.00%
632080 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 5.00%
632090 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 10.00%
632100 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 12.50%
632110 Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente 15.00%
633010 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 16.00%
633020 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 19.05%
633030 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 2.50%
633040 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 3.00%
633050 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 5.00%
633060 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 7.00%
633070 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 10.00%
633080 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 12.00%
633090 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 12.50%
633100 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 15.00%
633110 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
633120 Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
634010 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 16.00%
634020 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 19.05%
634030 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 5.00%
634040 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 0.00%
634050 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 2.00%
634060 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 4.00%
634070 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 3.00%
634080 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 6.00%
634090 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 12.50%
634100 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 15.00%
634110 Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 10.00%
635010 Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment 11.11%
635020 Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment 10.00%
636010 Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente 16.00%
636020 Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente 19.05%
636030 Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente 0.00%
637010 Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania 10.00%
637020 Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania 11.11%
639010 Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente 16.00%
639020 Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente 19.05%
639030 Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente 0.00%
640010 Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane 10.00%
640020 Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane 11.11%
640030 Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane 10.00%
641010 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident - care este persoana fizica 10.00%
641020 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident - care este persoana fizica (cu suta majorata aplicata) 11.11%
641030 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident - care este persoana juridica 16.00%
641040 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident - care este persoana juridica (cu suta majorata aplicata) 19.05%
690010 Impozit pe veniturile din alte surse 10.00%
690020 Impozit pe veniturile din alte surse 11.11%
Back to top